TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

admin

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/01/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?

Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Henüz belirlenmemiştir.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Veri işleme, veri analizi, veri saklama, sunucu barındırma, sunucu kiralama, bulut çözümleri ile bilgisayar programlama alanlarında faaliyet göstermek.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
250.000 Türk Lirası
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Şirket kuruluşunun tescil ve ilanı ile tamamlanacaktır.
Edinme Koşulları
Henüz Belli Değil (Not Determined Yet)
Vadeli ise Koşulları

Edinilen Payların Nominal Tutarı

Beher Payın Alış Fiyatı

Toplam Tutar

Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı

Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği

Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi

Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat ile öngörülmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket süreçlerinin odaklı ve verimli yönetimi odağı ile bir veri merkezi şirketi kurulmasına karar vermiştir. Tamamı Şirketimize ait olacak söz konusu şirket veri işleme, veri analizi, veri saklama, sunucu barındırma, sunucu kiralama, bulut çözümleri ile bilgisayar programlama alanlarında faaliyet gösterecek olup, başlangıç sermayesi 250.000 TL olacaktır. Şirketimiz nezdinde yer alan veri merkezi operasyonları bölünme yoluyla yeni kurulacak şirkete devredilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243444

BIST

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol vozol vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 timeisworth.com
casino casino siteleri